Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Food Tourism
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Minna Junttila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Food Tourism

06.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Learning outcome expresses the level of competence Sufficient 1. Student – is aware of Food Tourism, both on local and global level. – can see the link between the current tourism trends and experience products related to food. – is aware of the meaning of terroir and authenticity in food tourism. – knows about the factors to be taken into account when planning a food tourism product.

Defining Food Tourism Trends in tourism and food tourist’s motivators Experience products in tourism Special features of food tourism products: terroir and authenticity Locality and globality in food tourism Business and regional development in food tourism Experience product design in food tourism

Edeltävyysehdot

None

Arviointikriteerit

Assessment methods are based on learning objectives. If the student does not meet the minimum criteria set for the course, the grade is 0 (Fail).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online