Kevät
Opintojakson nimi Förändringsledarskap & Entreprenörskap
Opintojakson ajankohta 11.03.2021 - 31.05.2021
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Novia
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anna Bertills
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 03.03.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Förändringsledarskap & Entreprenörskap

11.03.2021 - 31.05.2021

Opintojakson kuvaus

Efter genomgången kurs har studerande erhållit följande kompetenser: ● Känner teorier om förändringsarbete och kan tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn ● Kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete.

Arviointikriteerit

Examinationsform och bedömningskriterier: ● Individuella uppgifter per modul ● Digitala träffar och samtal

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kursstart:

Kursen startar 11.3.2021 Anmälda får information samt länk till kursen efter sista anmälningsdag 3.3.2021