Kevät
Opintojakson nimi Forsknings- och utvecklingsmetoder
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 21.03.2023
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Novia
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Annemari Andersén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.12.2022 - 02.01.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Forsknings- och utvecklingsmetoder

09.01.2023 - 21.03.2023

Opintojakson kuvaus

 

 

Målgrupp: Studerande inom företagsekonomi.

 

Innehåll:

 • forskningsprocessen
 • kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 •  alternativa forskningsmetoder
 •  utvecklingsmetoder
 •  informationssökning
 •  vetenskapligt skrivande

 

Mål:

Studerande:

 • förstår och kan tillämpa forskningsprocessens olika steg
 • kan använda lämplig forsknings- och utvecklingsmetod
 • kan skriva vetenskaplig text
 • kan kritiskt välja ut källor och lär sig hur man skriver vetenskaplig text
 • kan sammanställa en forskningsplan

Edeltävyysehdot

Inga

Arviointikriteerit

Vitsordsskala H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online måndag 9.1.2023 kl 16-18 samt tisdagar 7.3, 14.3 och 21.3. kl 16-18. I övrigt eget arbete.

Ilmoittautumistiedot

Har du frågor gällande anmälan, vänligen kontakta campusonline@novia.fi