Syksy
Opintojakson nimi French 3
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 30.10.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

French 3

12.09.2022 - 30.10.2022

Opintojakson kuvaus

Objective: You can use basic language structures and vocabulary in simple oral and written communication situations at European level (CEFR) A1.2. You understand standard speech and texts about familiar themes. Content: What kind of vocabulary and language structures do you need in everyday communication situations? How do you use basic language structures in everyday communication situations? How do you improve your listening comprehension skills related to everyday communication situations?

Edeltävyysehdot

French 1 and 2 or equivalent knowledge

Arviointikriteerit

Assessment scale: 1-5

Criteria: Written exam.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Will be informed at the beginning of the course.