Kevät
Opintojakson nimi From Idea to Product in Cultural Tourism
Opintojakson ajankohta 08.04.2024 - 20.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Susanna Nuijanmaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

From Idea to Product in Cultural Tourism

08.04.2024 - 20.05.2024

Opintojakson kuvaus

During the course, the student will learn to identify cultural tourism potential and design new cultural tourism concepts. She/he will learn the service design process and relevant tools in the process.

Cultural tourism products, service design process and tools, customer insight, innovation methods, concepts.

Edeltävyysehdot

The student understands the concepts and phenomena related to cultural tourism. It is recommended to take the course “An approach to cultural tourism” or similar course before taking this course. There are also course “Kohti kulttuurimatkailua” available in Finnish.

Arviointikriteerit

Weekly assignments are evaluated as pass-failed. Main assignment is evaluated 0-5 The course is studied online in Moodle studying environment.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Webinars, Individual assignments, Group assignments. No exam.

Opintojakson tiedot

Material:

Stickdorn Marc. 2012. This is service design thinking.

Miettinen S., Koivisto M.2009.Designing services with innovative methods.Helsinki:University of Art and Design.

Moriz Stefan. 2005 London. Service design, Practical access to an evolving field.

Current materials provided by course tutors.