Kevät
Opintojakson nimi From Idea to Product in Cultural Tourism
Opintojakson ajankohta 10.04.2023 - 02.06.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Susanna Nuijanmaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

From Idea to Product in Cultural Tourism

10.04.2023 - 02.06.2023

Opintojakson kuvaus

During the course, the student will learn to identify cultural tourism potential and design new cultural tourism concepts. She/he will learn the service design process and relevant tools in the process.

Cultural tourism products service design process and tools customer insight innovation methods concepts

Edeltävyysehdot

The student understands the concepts and phenomena related to cultural tourism. It is recommended to take the course “An approach to cultural tourism” or similar course before taking this course. There are also course “Kohti kulttuurimatkailua” available in Finnish.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

The course is virtual and implemented in Moodle learning environment. The course is based to self-studying.

Webinars Individual assignments Group assignments

The dead lines for the course assignments will be given in the beginning of the course. Latest deadline for all assignments is at the end of the course.

Opintojakson tiedot

Material:

Stickdorn Marc. 2012. This is service design thinking

Miettinen S., Koivisto M.2009.Designing services with innovative methods.Helsinki:University of Art and Design

Moriz Stefan. 2005 London. Service design, Practical access to an evolving field

Current materials provided by course tutors