Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Funktiot ja matriisit
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 02.04.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Pia Ruokonen-Kaukolinna
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Funktiot ja matriisit

16.01.2023 - 02.04.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla opiskelija oppii funktion peruskäsitteen ja tunnistaa erilaisten funktioiden tyypilliset ominaisuudet ja oppii ratkaisemaan perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltamaan niitä tekniikan ongelmissa, opiskelija oppii tunnistamaan alkeisfunktioiden kuvaajat ja oppii suorittamaan matriisien peruslaskutoimituksia ja soveltamaan niitä käytännön ongelmissa.

Sisältö:

– funktioiden peruskäsitteet ja tekniikan sovellusten kannalta keskeisimpien funktioiden kuvaajia – polynomifunktiot (erityisesti suora ja paraabeli) – eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä -yhtälöt – sinikäyrä – matriisien perusoperaatiot ja matriisien sovelluksia

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

verkkokurssi, kerran viikossa kontaktikerta etänä (ei pakollinen)

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.