Kesä
Opintojakson nimi Future trends in tourism
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 04.08.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Susanna Riekkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Future trends in tourism

22.05.2023 - 04.08.2023

Opintojakson kuvaus

The students

-Recognizes changes in global environment and its effects to tourism -Recognizes weak signals effecting tourism – Recognize methods to foresee in tourism – Recognize new business opportunities based on future consumer needs, the resources of the business environment, and the competitive situation.

Tourism trends Weak signals Anticipation Scenario toolkit

Edeltävyysehdot

Student understands basics of global mega trends and tourism trends -scope of tourism industry – meaning of innovation for companies -themes of sustainability – technology change as a phenomenon.

Arviointikriteerit

0-5. The assessment is based on learning objectives, quality and criteria. Self-evaluation by the student plays an important role in the learning process.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online.

The method is experiential learning which contains video lectures, independent studies and project based working.

Opintojakson tiedot

Course material UN Sustainable Development Goals Tourism trend reports – UNWTO Consumer trend reports – Euromonitor international