Kesä
Opintojakson nimi Fysioterapeutin työympäristönä koulu
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hilppa Mustonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Fysioterapeutin työympäristönä koulu

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat hyödyntää moniammatillista yhteistyötä kouluympäristössä koululaisten toimintakyvyn edistämiseksi
  • Osaat huomioida opetussuunnitelmien sisällön fysioterapeuttisissa opetustuokiossa
  • Osaat arvioida move -mittauksien tuloksia ja suunnitella fysioterapiaa niiden perusteella
  • Osaat arvioida kouluikäisen työskentelyergonomiaa
  • Tunnistat teknologian mahdollisuuksia osana kouluikäisten fysioterapiaa

Sisältö

  • Fysioterapeutti osana kouluterveydenhuoltoa
  • Move-testit
  • Opetussuunnitelmien huomioiminen fysioterapeutin työssä
  • Ergonomia

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu fysioterapian opiskelijoille sekä fysioterapeuteille.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.