Syksy
Opintojakson nimi Fysioterapia osana kuntoutusta
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 25.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heli Katajamäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Fysioterapia osana kuntoutusta

03.10.2022 - 25.11.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.

Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.

Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.

Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.

Tiedät fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ-ja toimintakentät.

 

Sisällön jaksotus:

Kuntoutus

Fysioterapia

  • Fysioterapia
  • Toimintakyky
  • ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
  • GAS-menetelmä

Fysioterapeutin ydinosaaminen

Fysioterapeutti

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

3.10.-25.11.2022

Suorituskertoja on kaikissa tenteissä (4 kpl) kolme, joista paras suoritus huomioidaan.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi