Kevät
Opintojakson nimi Genetiikan perusteet hoitotyössä
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Milla Salama
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 27.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Genetiikan perusteet hoitotyössä

06.03.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö:

– genetiikan keskeiset käsitteet – genetiikkaan liittyvä lainsäädäntö ja eettiset periaatteet

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itseohjautuva Moodle-verkkokurssi. Opiskelija suorittaa kurssin annetun ajanjakson aikana itsenäisesti.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.