Non-stop
Opintojakson nimi Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito
Opintojakson ajankohta 01.01.2020 - 30.12.2020
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 6 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Johanna Kero
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.11.2019 - 01.11.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito

01.01.2020 - 30.12.2020

Opintojakson kuvaus

Käsiteltävät asiat Ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset: gerontologista hoitotyötä ohjaavat säädökset: gerontologinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä: toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi ja tukeminen: ennaltaehkäisevät kotikäynnit: esteettömyys: ikääntyneiden keskeiset terveysongelmat: tapaturmien ehkäisy: ikääntyneen ravitsemustilan arviointi (vajaaravitsemus) ja ravitsemushoito: muistisairaudet, ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmat: ikääntyneiden kehitysvammaisten terveysongelmien erityispiirteet, ikääntyneiden lääkehoito, kliininen farmakologia ja farmasia: gerontologisen hoitotyön eettinen perusta: iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus hoidossa. ikääntyneen potilaan palliatiivinen hoitotyö: geriatria.

Osaaminen Gerontologisen hoitotyön keskeisten käsitteiden ja tietoperustan hallinta ja soveltaminen käytännön tilanteisiin. Gerontologista hoitotyötä ohjaavien säädösten hallinta. Ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamisen ja säilyttämisen tukeminen. Ikääntyneen ihmisen hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi ja hoitamiseen liittyvien ammattieettisten periaatteiden ja hyvien käytänteiden soveltaminen eri hoitotilanteisiin. Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon suunnittelun ja arvioinnin hallinta, joka sisältää myös ikääntyneiden erityisryhmien mm. kehitysvammaisten huomioinnin. Ympäristön esteettömyyden tietoperustaan perehtyminen ja soveltaminen ikääntyneen ihmisen hoitoympäristön suunnitteluun. Ikääntyneen ihmisen turvallisen lääkehoidon erityispiirteet, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan ikääntyneen potilaan oireenmukaisen ja inhimillisen hoitotyön toteuttaminen ja hänen läheistensä tukeminen. Perustellen ja analysoiden tehdyn tiedonhaun hallinta yleisimmistä terveystieteellisistä tietokannoista. Syntyvän osaamisen luokitus: Edistynyt osaaminen

Edeltävyysehdot

Kriteerit opinnollistamiselle 1. Työskentelet opinnollistamisen ajankohtana ikääntyvien parissa, kuten vanhainkodissa, palvelutalossa, kotihoidossa, vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa 2. Olet varmistanut työpaikaltasi suostumuksen opinnollistamiseen 3. Olet toisen/kolmannen vuoden opiskelija 4. Osaat opiskella itsenäisesti 5. Olet pyytänyt hakulomakkeen vastuuopettaja Johanna Kerolta (johanna.kero@samk.fi)

Arviointikriteerit

Kirjallisten töiden sisältö Tentit: Asteikolla 1-5 Muiden AMK:ien opiskelijat: farmakologian tehtävät hyväksytty/ hylätty Hyväksytty/ hylätty: Geriatrian perusteet (Moodle-tentti)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä opintojakso toteutetaan opinnollistamalla.

Opinnollistaminen on uusi mahdollisuus edetä opinnoissa työskentelemällä. Opintojakson sisältö opiskellaan luokkahuoneen sijasta työpaikalla. Opinnollistamisella on positiivinen vaikutus opiskelijan ammatilliseen kasvuun, opintojen etenemiseen sekä valmistumiseen. (Verkkovirta-hanke. 2015. http://www.amkverkkovirta.fi)

Työn opinnollistaminen tarkoittaa, että työskentelet opintojen aikana sellaisessa yksikössä, joka kasvattaa osaamistasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. (=Suoritat työyksikössäsi opintojakson sisällöt) Dokumentoit oppimisprosessia opinnollistamisen suunnitelman mukaisesti ja osallistut lopulta osaamisen näyttöön eli tenttiin. Laadit suunnitelman yhdessä opinnollistamisesta työpaikkasi vastaavan ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa, ja allekirjoitatte yhdessä työyksikkösi edustajan kanssa opinnollistamissopimuksen. Kriteerit opinnollistamiselle 1. Työskentelet opinnollistamisen ajankohtana ikääntyvien parissa, kuten vanhainkodissa, palvelutalossa, kotihoidossa, vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa 2. Olet varmistanut työpaikaltasi suostumuksen opinnollistamiseen 3. Olet toisen/kolmannen vuoden opiskelija 4. Osaat opiskella itsenäisesti 5. Olet pyytänyt hakulomakkeen vastuuopettaja Johanna Kerolta (johanna.kero@samk.fi)

Opintojakso suoritetaan työsuhteen aikana. Osan toteutuksesta voi suorittaa myös harjoittelujaksolla- koko toteutusta ei ole mahdollista suorittaa viiden viikon harjoittelussa. (Jos olet töissä esim. toukokuusta elokuuhun 2020, sinulla on opinnollistamisaikaa 4 kuukautta; jos teet keikkaa ympäri vuoden, sinulla on opinnollistamisaikaa tammikuusta joulukuuhun 2020. Osan tehtävistä voit suorittaa harjoitteluyksikössäsi). Opintojakso toteutuu vain verkossa eli voit työskennellä missä vaan, myös ulkomailla.

Opintojakson suorittaminen alkaa, kun olet ilmoittautunut tällä ilmoittautumislomakkeella opintojaksolle ja pyytänyt sen jälkeen opinnollistamislomaketta täytettäväksesi vastuuopettaja Johanna Kerolta. Palautetun ja allekirjoitetun opinnollistamislomakkeen jälkeen, saat vastuuopettajalta Moodle3- avaimen SAMK:n Moodleen.

Aikataulu Lukuvuoden 2020 aikana, yksilöllinen suunnitelma Jokainen opinnollistaja osallistuu vähintään yhteen verkkovälitteiseen CheckPoint-tapaamiseen, ajankohdat ja ilmoittautuminen Moodlessa

Ilmoittautumistiedot

Tälle vuoden 2020 NONSTOP -opintojaksolle ilmoittautuminen päättyy 1.11.2020.

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettaja Johanna Keroon (johanna.kero@samk.fi) ja pyydä häneltä opinnollistamislomaketta, jossa arvioidaan soveltuvuuttasi opinnollistamiseen. Vasta opettajalle lähetetyn allekirjoitetun opinnollistamislomakkeen perusteella sinut voidaan valita suorittamaan opintojaksoa.