Kevät
Opintojakson nimi Gerontologinen kliininen hoitotyö
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 17.02.2023
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Aino-Maaria Kokkonen ja Tiina Takku
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Gerontologinen kliininen hoitotyö

09.01.2023 - 17.02.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia
 • osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen
 • osaa arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua
 • osaa soveltaa tietojaan lääkehoidosta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan asiakkaan/ potilaan lääkehoitoa

Sisällöt

 • akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
 • pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
 • monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto eettisyys
 • moniammatillinen toiminta
 • hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu

Edeltävyysehdot

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Vanhustyön perusopinnot tulee olla suoritettuna sairaanhoitajakoulutuksessa tai lähihoitajakoulutus ja työkokemusta vanhustyöstä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5 Verkkokeskustelu ja etukäteistehtävät lääkäriluentoon (2 op): hyv/hyl Kehittämistehtävä (3 op): 1-5 Opponointi hyv/hyl Osallistuminen seminaariin hyv/hyl

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • orientoiva luento/aloitusinfo
 • itsenäinen aineistoon perehtyminen
 • oppiportin kurssi: Päivystystilanteet kotihoidossa 2021 (Haka-tunnuksilla)
 • interaktiivinen verkkokeskustelu
 • kehittämistehtävä työelämäyhteistyössä, opponointi ja seminaari

Lukujärjestyksen löydät 19.12. jälkeen Diakin lukkarikoneesta.

Opintojakson tiedot

Tietokone, webbikamera, mikrofoni.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.