Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Gerontologisen asiakkaan kokonaisvaltainen arviointi ja laadukas hoito (YAMK)
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matleena Takaluoma, Sari Kokkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Gerontologisen asiakkaan kokonaisvaltainen arviointi ja laadukas hoito (YAMK)

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää gerontologisen hoitotyön viitekehyksestä asiakkaan hoitoa ja palvelua
 • toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa
 • toteuttaa eettiseen perustaan pohjautuvaa päätöksentekoa erityisesti haavoittuvissa asiakasryhmissä
 • hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia palveluita ikääntyneen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

Sisältö:

 • Gerontologinen hoitotyö
 • Hyvä vanhuus
 • Ikäihmisen hoidon laatusuositukset
 • Ikäihmisen hoitoon ja palveluun liittyvät eettiset ristiriidat
 • Itsemäärämisoikeuden tukeminen
 • Ikääntyneen yleistilan lasku, akuutit tilanteet ja niiden arviointi
 • Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (CGA)
 • Teknologian ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen ikääntyneen hoidossa, mahdollisuudet, haasteet ja eettisyys

Edeltävyysehdot

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus 100 % Moodle-oppimisalustalla. Kurssin voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti 1.5. – 31.8.2023 välisenä aikana. Opintojaksoon ei liitty kalenteriin sidottuja tapaamisia.

Verkkokurssi sisältää 4 palautettavaa tehtävää. Tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän.

Opintojaksoon liittyvää ohjausta on saatavissa Zoomissa. Aikataulu löytyy toteutussuunnitelmasta. Osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjaustunteja ei tallenneta.

Ilmoittautumistiedot

HUOM! Paikat ovat täynnä!

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymisilmoitukset lähetetään huhtikuun aikana kurssin alkuun mennessä.