Syksy
Opintojakson nimi Globaalit terveysuhat ja matkustaminen
Opintojakson ajankohta 10.10.2022 - 31.03.2023
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sanna Saikkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.09.2022 - 02.10.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Globaalit terveysuhat ja matkustaminen

10.10.2022 - 31.03.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnistaa matkustamiseen liittyvät terveysriskit 
 •  ennaltaehkäistä terveysriskejä. 
 • arvioida erilaisia globaaleja terveysuhkia 
 • Tehdä terveysuhkien riskinarvioinnin  

Sisältö:

 • Globaalit terveysuhat 
 • Matkailijan terveysriskit 
 • Turvallinen matkustaminen 
 • Terveysuhkien riskinarviointi 
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla 

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Arviointimenetelmät: 

Riskinarviointi tehtävä 

Hyväksytty/Hylätty 

 

Arviointikriteerit: Opiskelija osaa 

 

 • tunnistaa matkustamiseen liittyviä terveysriskejä 
 • ennaltaehkäistä terveysriskejä 
 • arvioida globaaleja terveysuhkia 
 • tehdä riskinarvioinnin 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus Moodlessa, itsenäinen työskentely 

10.10.2022 – 31.3.2023 

Opintojakson lisätiedot

Ilmoitamme tiedon kurssille pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitamme ohjeet kurssille pääsemiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä.