Kesä
Opintojakson nimi Google-markkinoinnin perusteet haltuun
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kuiri Tiina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Google-markkinoinnin perusteet haltuun

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa omia digitaalisen markkinoinnin taitojaan ja menestyä työelämässä. Opintojakson aikana perehdytään Googlen markkinointiympäristöön ja tutustutaan Google Ads-markkinoinnin perusteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija saa käsityksen markkinoinnista Google Ads-alustalla.

Opintojakson aikana tutustutaan Google Ads-markkinointiin hyödyntäen Googlen omaa oppimisympäristöä ja ohjekeskusta.

  • Google Adsin kampanjoinnin perusteet
  • Google Adsin mainosmuodo
  • Google -ohjekeskuksen hyödyntäminen

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja Google Ads -sertifikaatteihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkkokurssi (Moodle + Googlen oppimisympäristö)

Google Ads -sertifikaattikoe suoritetaan englanniksi, joten englannin kielen taito on olennainen kokeen suorittamisessa.

Opintojakson tiedot

Materiaalit pääosin englanniksi.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.