Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Graafisen alan sommittelu ja värioppi
Opintojakson ajankohta 27.02.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.02.2024 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Graafisen alan sommittelu ja värioppi

27.02.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Osaa soveltaa väreihin ja sommitteluun liittyviä ilmiöitä omassa suunnittelussaan
  • Opiskelijalle muodostuu käsitys värien ja sommittelun merkityksestä graafisessa suunnittelussa

Sisältö

  • Perehdytään sommittelun mahdollisuuksiin graafisessa suunnittelussa
  • Kuinka jäsentää sisältöä ja kuinka ohjata katsetta kuvapinnalla sommittelun ja värien avulla
  • Tutustutaan väriopin teorioihin sekä värien hyödyntämistä mielikuvien luomisessa
  • Perehdytään sommittelun ja väriopin käsitteisiin
  • Harjoitellaan värien vuorovaikutuksen ja sommittelun suhdetta graafisessa suunnittelussa

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Kaikki tehtävät suoritettu tehtävien tavoitteiden mukaan hyväksytysti = hyväksytty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa opintojakson sisältöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Opintojakson tiedot

Huom. Tarvitset tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.