Kesä
Opintojakson nimi Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt
Opintojakson ajankohta 12.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Reeta Sipola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt

12.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet

Osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti

Osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä Tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita

Osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan

Hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön

Ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä

Osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa

Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia

Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

Sisältö:

  • Green Care asiakkuudet ja asiakkaiden hyvinvointitavoitteet
  • Asiakkaiden kohtaaminen
  • Green Care toimintaympäristöt
  • Ohjauksen merkitys Green Care -toiminnassa
  • Toiminnan alueelliset erityispiirteet ja erityispotentiaali

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​