Kesä
Opintojakson nimi Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt
Opintojakson ajankohta 14.06.2021 - 29.08.2021
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Reeta Sipola, Sanna Vinblad
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 31.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt

14.06.2021 - 29.08.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet: • Osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti • Osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä • Tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita • Osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin • Osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan: • Hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön • Ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä • Osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä. ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin • Osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa • Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia • Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

 

Sisältö

Green care asiakkuudet ja asiakkaiden hyvinvointitavoitteet Asiakkaiden kohtaaminen Green care toimintaympäristöt Ohjauksen merkitys green care -toiminnassa Toiminnan alueelliset erityispiirteet ja erityispotentiaali

Arviointikriteerit

Hyväksytty – Hylätty

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi). ​

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jolla​ varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus.

Huom: Ilmoittautumiset​ hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä​ mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.