Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Green Care menetelmät ja toimintamuodot
Opintojakson ajankohta 11.03.2024 - 20.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sanna Peltola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 18.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma

Green Care menetelmät ja toimintamuodot

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintojakson kuvaus

TAVOITTEET

Opiskelija:

  • Osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
  • Osaa selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia
  • Osaa tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta
  • Osaa toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa
  • Osaa selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa

SISÄLTÖ

  • Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
  • Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
  • Laatu ja verkostojen mahdollisuudet

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot, aloituswebinaari (1,5 h), väliwebinaari (1,5 h), oppimistehtävät ja webinaaripäivä (7 h). Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista webinaaripäivään (7 t).

Kirjallisuus: Verkkoluennot ja diat Moodlessa, ajankohtaiset tutkimusartikkelit, muu ajankohtainen Green Care -materiaali.

Opintojakson tiedot

Green Care perusteet on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson koodi on SZZZ1853-3006. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Osallistumista webinaaripäivään edellytetään.