Kevät
Opintojakson nimi Green Care palvelun tuottaminen
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 16.04.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Sanna Vinlblad
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2022 - 23.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Green Care palvelun tuottaminen

06.02.2023 - 16.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija:

 • Tunnistaa Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja monialaisuuden merkityksen Green Care yritystoiminnassa.
 • Osaa kuvailla GC toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja tunnistat liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön.
 • Tuntee eri rahoitus- ja hinnoittelumalleja sekä markkinoinnin ja myynnin perusteet osana GC- yrittäjämäisyyttä.
 • Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida Green Care palveluita ja palvelukokonaisuuksia.
 • Tuntee yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja niiden arvioinnin merkityksen sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön.
 • Tuntee GC-työkirjan ja osaa hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelussa

Teemat:

 • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista

 

Sisältö:
 •  Liiketoiminnan kehittäminen
 •  Palvelumuotoilun periaatteet
 •  Green Care työkirja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.

Opintojakso sisältää lähipäivän sekä webinaareja/ohjauskeskusteluita.

Opiskelu muodostuu kontaktiopetuksesta ja verkko-opiskelusta, tehtävistä, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta, asiantuntijaluennoista ja kirjallisista aineistoista.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi