Kevät
Opintojakson nimi Green Care palvelun tuottaminen
Opintojakson ajankohta 05.02.2024 - 14.04.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Sanna Vinlblad
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Green Care palvelun tuottaminen

05.02.2024 - 14.04.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija:

 • Tunnistaa Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja monialaisuuden merkityksen Green Care yritystoiminnassa.
 • Osaa kuvailla GC toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja tunnistat liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön.
 • Tuntee eri rahoitus- ja hinnoittelumalleja sekä markkinoinnin ja myynnin perusteet osana GC- yrittäjämäisyyttä.
 • Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida Green Care palveluita ja palvelukokonaisuuksia.
 • Tuntee yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja niiden arvioinnin merkityksen sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön.
 • Tuntee GC-työkirjan ja osaa hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelussa

Teemat:

 • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista

 

Sisältö:
 •  Liiketoiminnan kehittäminen
 •  Palvelumuotoilun periaatteet
 •  Green Care työkirja

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Aloituswebinaari (vk 8) 15.2.2024 klo 18.00-20.00
 • Webinaaripäivä 16.3.2024 klo 10.00-15.00
 • Webinaaripäivä 30.3.2024 klo 10.00-15.00

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi