Syksy
Opintojakson nimi Green Care-toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Soila Huhtaluhta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 06.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Green Care-toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset

16.09.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa. Opintojakso täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä.
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan.
 • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita.
 • Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
 • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
 • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Sisältö:

 • Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö.
 • Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit.

Edeltävyysehdot

Aikaisempia opintoja ei edellytetä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus:

 • Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
 • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
 • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
 • Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
 • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
 • Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
 • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:

 • Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
 • Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja verkkotapaamisia tms., vaan materiaali on Moodlessa saatavilla. Toteutusaikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa. Tehtävien palautuspäivät on jaksotettu koko opintojakson ajalle.

Opintojakson tiedot

Yleiset verkko-opiskelun vaatimukset

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.