Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Hakukonemarkkinoinnin perusteet, 5 op
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Hakukonemarkkinoinnin perusteet, 5 op

19.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tiedät miten sivuston näkyvyyttä voidaan tehostaa hakukoneissa. Tunnistat hakusanamainonnan ja hakukoneoptimoinnin erot ja yhtäläisyydet. Tiedät keskeisimmät työkalut hakukoneoptimointiin ja hakusanamainontaan Googlessa. Osaat rakentaa mainoskampanjan Google Ads:ssä. Tiedät mitkä asiat vaikuttavat mainoksen sijoitukseen. Sisältö: Opintojakson aikana tarkastellaan hakukonemarkkinointia (SEM) laajempana kokonaisuutena SEM = SEA + SEO. Mitä tarkoittaa hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi? Hakukonenäkyvyys ja keskeiset työkalut. Tutustutaan optimoinnin perusteisiin. Otetaan ensi askeleet hakusanamainontaan ja Google Adsiin.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus. Opintojaksolla hyödynnetään myös englanninkielistä kirjallisuutta ja materiaalia.