Kevät
Opintojakson nimi Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjaus
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 15.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ruokokoski Tarja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjaus

23.01.2023 - 15.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa

  • toimia säteilysuojelulainsäädännön mukaisesti.
  • selittää intraoraalikuvauksen, ekstraoraalikuvantamisen ja hammaslääketieteellisen erikoiskuvantamisen.
  • kuvailla hampaiden ja leukojen röntgenanatomiset pääpiirteet.
  • selittää röntgendiagnostiikan merkityksen hoidon tarpeen arvioinnissa.
  • ohjata potilasta hammaslääketieteellisiin kuvauksiin.
  • kuvailla digitaalisen hammaskuvauksen laadunvarmistusta.
  • selittää suun- ja hampaistonhoidon prosessin syöpäpotilaan ja sädehoitopotilaan hoidoissa.
  • selittää sädehoidon vaikutusta suun- ja hampaiston terveyteen.

Sisältö:Säteilysuojelu ja säteilyturvallisuus suunterveydenhoidossa, Röntgensäteilyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Röntgenlaitteisto ja -välineistö. Säteilylaki ja -asetus. Säteilyturvakeskuksen määräykset. Säteilysuojelun yleiset periaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Säteilysuojelun menetelmät ja välineet. Bitewing-kuvaus, periapikaalikuvaus, okklusaalikuvaus, panoraamakuvaus, lateraalikallokuvaus ja kartiokeilatomografiakuvaus. Hammaslääketieteellisen röntgendiagnostiikan periaatteet. Laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä kuvantamisessa. Syöpähoitojen vaikutukset suussa, sädehoitopotilaan suunhoidon prosessi ja ohjaus.

Edeltävyysehdot

– Röntgenhoitajilla ensimmäisen vuoden teoriaopinnot, muilla terveysalan opiskelijoilla terveysalan ensimmäisen vuoden teoriaopinnot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja tenttien tekeminen

– itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on tarkoitettu röntgenhoitajaopiskelijoille ja kaikille hammaslääketieteellisestä kuvantamisesta kiinnostuneille terveysalan opiskelijoille.