Non-stop
Opintojakson nimi Hankinnan perusteet
Opintojakson ajankohta 30.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Anna Riikonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hankinnan perusteet

30.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Haluatko kehittyä ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen selviä säästöjä? Tämän lisäksi lisäarvoa, menestystä ja kannattavuutta? Hankinta-osaaminen on kaikkea tätä! Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset ovat hankintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, tieto ja ymmärrys aihealueesta sekä viestintä ja tiimityö. Suoritettuasi tämän opintojakson, ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden (kuten julkisten- ja palveluhankintojen) merkittävimmät erityispiirteet. Sisäistät hankintojen johtamisen pääperiaatteet. Saat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä sisältöalueita ovat:

  • Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
  • Hankintojen johtamisen pääperiaatteet
  • Hankintaprosessi
  • Hankintojen kehittämisen pääpiirteet
  • Eri alojen hankintojen erityispiirteitä
  • Hankintojen kehityssuuntia

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, joka sisältää itseopiskelua (itsenäisiä oppimistehtäviä tai ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä). Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään, jonka mukaan muodostuu kurssin arvosana 1-5.

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja: Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta – parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa: van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Tällä toteutuksella hyödynnetään aihetenttejä osana oppimistehtäviä. Aihetentit tehdään omalla ajalla itsenäisesti. Tenttien aikana voi hyödyntää materiaalia.

Opintojakson lisätiedot

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavalillä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 21.12.2022 – 6.1.2023 välisenä aikana.