Kevät
Opintojakson nimi Health Promotion (nonstop)
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marina Hirjaba
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 09.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Health Promotion (nonstop)

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

In this course you will learn the basics of health promotion. The goals are that you can define health and health promotion, you are aware of health promotion at global level, and you know basic elements of health promoting diet and physical activity.

Contents:

  • Key concepts of health
  • Key concepts of health promotion
  • National and international strategies for health promotion
  • Recommendations for healthy nutrition and physical activity

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Pass / Fail

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Independent study in Moodle learning environment.

The course tasks are evaluated in the following weeks: 5, 11, 16, 22 and 33.

Opintojakson tiedot

This course is a part of the course SWNS2015 Health Promotion (3 ECTS) in Jamk and can be credited (1 ECTS).

Opintojakson lisätiedot

You can join the course at any time and complete it according to your own schedule. Please note that we don’t process enrollments on week 9.