Non-stop
Opintojakson nimi Henkilökohtaisen talouden hallinta
Opintojakson ajankohta 31.08.2022 - 30.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Sarianna Matikainen ( 20.12.2022 saakka) (Elisa Vesanen 1.1.2023 alkaen)
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Henkilökohtaisen talouden hallinta

31.08.2022 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Henkilökohtaisen talouden hallinta -opintojaksolla opiskelija pohtii omia kulutustottumuksiaan. Hän selvittää taloudellisen tilanteensa ja tutustuu erilaisiin oman talouden suunnittelun ja seurannan työkaluihin. Opintojakson aikana perehdytään ylivelkaantumisen seurauksiin ja tunnistetaan kanavat, joista saa apua talous- ja velkaongelmien kohdatessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin säästö- ja sijoitusmahdollisuuksiin sekä eläkkeen kertymiseen.

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa suunnitella ja seurata omaa talouttaan
  • ymmärtää raha-asioista puhumisen merkityksen
  • osaa etsiä ratkaisuja talous- ja velkaongelmiin sekä ymmärtää perinnän, maksuhäiriömerkinnän ja ulosoton seuraukset
  • tuntee erilaisia säästö- ja sijoitusmahdollisuuksia sekä eläkkeen kertymisen periaatteet

Arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan kutakin aihealuetta koskevan tentin ja/tai tehtävän tekemisellä. Arviointi perustuu tenttien ja tehtävien keskiarvoon. Opintojakso arvioidaan asteikolla täydennettävä-suoritettu. Suoritukset arvioidaan ja suoritusmerkintöjä viedään opintorekisteriin vähintään kerran kuukaudessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2023 mennessä.

Opintojaksolla tarvitset käyttöösi teokset:

  • Havia Pasi, Lappalainen Ville & Rinta-loppi Antti (2014) Erilainen ote omaan talouteen. Helsinki: Talentum.  (saatavana kirjastoista myös e-kirjana)
  • Lassander, Maarit (2020) Rahaviisaus. Mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Jyväskylä: Atena. (saatavana kirjastoista myös e-kirjana

Muu opiskelumateriaali on vapaasti saatavissa (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit).

Opintojakson tiedot

Opiskelijapalautetta:

”Mielestäni parasta oli kuinka hyvin kurssi oli organisoitu. Aiheet olivat selkeät ja hyvin rakennettu niin että jokaisesta alueesta sai erittäin hyvän kuvan! Pidin myös tehtävistä, sillä ne edistivät ja tukivat oppimista kurssin aikana. Ei oikeastaan mitään kehitysideoita, mielestäni kaikki sujui hyvin!”

”Mielestäni paras osio opintojaksossa oli ehdottomasti säästämisen ja sijoittamisen osio. Sijoittamisesta kun ei millään pakollisella opintojaksolla saati aikaisemmissa opinnoissa puhuta. Sijoittamisesta ja säästämisestä tulisi ehdottomasti olla ainakin yksi pakollinen opintojakso. Pidin erityisesti myös tässä osiossa käytetyistä oppimateriaaleista. Melkein kaikki rahasta ja Mimmit Sijoittaa -podcastit olivat minulle uusia, ja olen kuunnellut jo monta jaksoa. Myös pörssikerhon webinaarit olivat opettavaisia, ja kaikki edellä mainitut oppimateriaalit olivat helposti ymmärrettäviä!”

”Paljon uutta tietoa ja oivalluksia. Hyvin käytännönläheinen kurssi, jonka oppeja voi hyödyntää jokapäiväisessä elämässä!”

”Kurssi oli kokonaisuudessaan oikein mielenkiintoinen ja todella hyödyllinen. Kurssi oli rakennettu mukavasti ja tehtävien vaihtelu säilytti mielenkiinnon. Kurssin myötä kiinnostukseni sijoittamista kohtaan heräsi ja sain kurssilta paljon hyödyllistä tietoa siihen. Mielestäni kyseinen kurssi käsitteli erittäin tärkeitä asioita ja se olisi todella hyödyllinen jo yläkouluikäisille.”

”Oppimisympäristössä eteneminen on selkeää, materiaali oli monipuolista ja sitä oli sopivasti. Tehtävänannoista ei jäänyt mitään epäselvää.”

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.