Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö

12.09.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

OPINTOJAKSO ON PERUTTU Tavoitteet: Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista. Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti. Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin. Sisältö: Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista? Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa? Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu YAMK – arviointikriteerien tasoon 3 ja arvioinnissa painotetaan opintojakson sisällön hallintaa ja sen osoittamista tehtävissä ja verkkotyöskentelyssä. Opintojakson arvosana muodostuu verkkotyöpajatehtävien ja oppimispohdiskelman perusteella. Verkkokeskustelut ja vertaisarviointi arvioidaan hyväksytty – täydennettävä

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson tiedot

Opintojakson taso: ylempi AMK