Kevät
Opintojakson nimi Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus
Opintojakson ajankohta 11.01.2021 - 26.04.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 01.12.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus

11.01.2021 - 26.04.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja miten se liittyy organisaation strategiaan. Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt. Osaat arvioida organisaation henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuutta. Osaat kuvata työsuhteen syntymiseen ja päättämiseen liittyvät kysymykset, työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet sekä työaikaa ja vuosilomaa koskevat perusteet.

Sisältö:

Mitä osa-alueita henkilöstöjohtamisen prosessiin kuuluu (henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, koulutus, kehittäminen, palkitseminen, mittaaminen ja raportointi)? Miten henkilöstöjohtaminen on kehittynyt ja mitkä kysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia? Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?

Edeltävyysehdot

Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot

Arviointikriteerit

Arviointi:

  1. Osaat käyttää johdonmukaisesti henkilöstöjohtamiseen liittyviä ammattikäsitteitä.
  2. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
  3. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Arviointiasteikko:

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Henkilöstöjohtaminen 3 op Työoikeus 2 op

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opintojakson lisätiedot

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Laskutus:

Lasku lähetetään sähköpostin liitteenä (pdf) koulutuksen alkamisen jälkeen. Huomioithan, että lasku voi päätyä roskapostiin!

Hinta 60 €