Kesä
Opintojakson nimi Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 10.09.2023
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sanna Saikkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 02.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys

15.05.2023 - 10.09.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan.
  • Opiskelija osaa motivoida työyhteisönsä jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
  • Opiskelija osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Opiskelija kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
  • Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/potilaan hoitoa. Osallistuu hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä.
  • Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.
  • Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa.
  • Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.
  • Edistää omalla toimialueellaan näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä. Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön.
  • Opiskelija osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita.

 

Sisältö:

Toiminnan priorisointi ja organisointi. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Tiimin toiminnan johtaminen työvuorossa. Kestävä kehitys. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien materiaalien käyttö, kierrättäminen ja hävittäminen. Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta. Kyky muutoksiin, itsensä johtaminen. Elinikäinen oppiminen. Myönteinen asenne muutoksiin ja kehittämiseen. Työyhteisötaidot. Laadun hallintaa ohjaavat lait ja asetukset ja informaatio-ohjaus. Hoitotyön/terveydenhoitajatyön laadun arviointi. Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta. Organisaation hoitofilosofia. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys. Hoitotyön kehittämis- ja tutkimuskohteiden tunnistaminen. Vastuu omasta työstä. Vaaratapahtumat, niiden raportointimenettely ja tulosten hyödyntäminen. Potilasturvallisuusraportit osana laatua. Yrittäjänä toimiminen terveydenhoitajan työnä. Toimintakäytänteiden tunnistaminen ja kriittinen arviointi. Yhtenäiset käytännöt. Tieteellisten julkaisujen kriittinen arviointi. Kriittinen ajattelu. Näytön tiivistelmät, järjestelmälliset katsaukset, hoitosuositukset. Näytön asteen arvioiden merkitys kliinisessä päätöksenteossa. Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi kliiniseen käytäntöön. Perehdytys. Mentorointi. Opiskelijaohjaus.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

0 – 5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ajasta ja paikasta riippumatonta itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakson oppimistehtävät voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Materiaalina toimii opettajan osoittama materiaali.

Opintojakson lisätiedot

Huom! Opettajan kesäloman aikana arviointeja ei anneta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitamme ohjeet kurssille pääsemiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä.