Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Hotelli- ja ravintola-alan ohjelmistot
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Lari-Pekka Ruotsi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Hotelli- ja ravintola-alan ohjelmistot

07.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alalla yleisimmin käytettyhin varaus-, varastointi- ja hinnoitteluohjelmiin sekä verkkoapplikaatioihin.
  • Opiskelija ymmärtää alan ohjelmien hallinnan tuomat hyödyt ja osaa soveltaa tietojaan jokapäiväisessä operointityössään.

Sisältö:

  • Digitalisaatio hotelli- ja ravintola alalla
  • Tutustuminen yleisimpiin henkilöstöhallinnon, tilavarausten sekä toimintojen hallintaan tarkoitettujen ohjelmistojen toimintaan
  • MaRa Plan Pro
  • HOIST
  • HotelLinks
  • TableOnLine
  • WORDPRESS
  • Booking.com yms.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Campusonline-opiskelijoille kurssin suorittaminen etäkurssina.  Huomioi kuitenkin, että kurssi sisältää aikaan sidottua opetusta. Tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille on kurssin hyvän suorittamisen takia hyvin merkityksellistä teille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hotelli- ja ravintola-alan ”ammattilaisten ohjelmistojen” kanssa toimimisesta kenttäolosuhteissa.

Opintojakson lisätiedot

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.