Non-stop
Opintojakson nimi Huumetyö
Opintojakson ajankohta 02.05.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 30.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Huumetyö

02.05.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaisiin huumetyön toimijoihin. Tiedät työmuotoja joilla huumeiden käytöstä johtuvia sosiaalisia haittoja pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle. Osaat reflektoida omaa suhdettasi huumeita käyttäviin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan Sisältö: Millainen on suomalainen huumepolitiikka? Mitä on huumeiden käyttö Suomessa 2000-luvulla? Mitä on huumeriippuvuuden hoito ja kuntoutus: toimintamuodot ja periaatteet? Miten kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki toteutuvat huumetyössä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: 1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Oppimistehtävät, ei tenttiä. Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa. Saatavilla verkosta/ e-materiaaleina.

 

 

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus 2.5.2022. Opintojakson suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.9.2022.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.