Syksy
Opintojakson nimi Hyvän asiakaspalvelun puitteet
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 07.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Minna Lappalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 12.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvän asiakaspalvelun puitteet

18.09.2023 - 07.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät työntekijäkokemuksen yhteyden hyvän asiakaskokemuksen syntyyn
  • Tunnistat keinoja työyhteisön psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
  • Tunnistat työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä
  • Jäsennät esihenkilön roolia asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Sisältö

  • Keskeisenä sisältönä on
  • Psykologinen turvallisuus työssä
  • Merkityksen johtaminen
  • Esihenkilö asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Kirjallisten oppimistehtävien arviointi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu: tallenteet, kirjallisuus, kirjalliset oppimistehtävät. Moodle-oppimisympärsitöön linkitetyt materiaalit.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.