Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointi työyhteisössä
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Snicker Elisa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Hyvinvointi työyhteisössä

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Verkossa tapahtuva virtuaalijakso. Kurssilla keskitytään hyvinvointiin työyhteisön näkökulmasta, määritellään työhyvinvoinnin käsitteitä ja tarkastellaan työhyvinvoinnin malleja. Lisäksi pyritään tarkastelemaan vuorovaikutuksen keinoja osana työhyvinvointia. Katseet käännetään myös tulevaan – miltä työhyvinvointi tulevaisuudessa näyttää. Teemoihin liittyen tehdään oppimistehtäviä.

  • Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet
  • Työntekijän merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa – itsensä johtaminen
  • Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa – työyhteisön arvot, periaatteet, vuorovaikutus ja toimintatavat
  • Lähijohtaminen ja hyvinvoinnin edistämisen keinot sekä menetelmät – työyhteisötaidot ryhmä- ja tiimityössä
  • Organisaation ja verkostojen merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa – johtaminen, organisaation rakenne ja toiminnan ohjaaminen – verkostojen tuomat haasteet ja mahdollisuudet – osallistava johtaminen ja innovatiivisuus – oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen mahdollisuudet
  • Kansainvälisten ja kansallisten muutosten vaikutukset organisaatioiden työhyvinvointiin – työn ja työkulttuurin muutokset tulevaisuudessa

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2022-2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.

Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Palautuspäivät ovat 30.10.2022, 16.12.2022, 28.2.2023, 15.4.2023, 20.5.2023, 31.7.2023.