Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla

10.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Kiteytetysti opintojakson sisältö ohjaa tietoiseen huomion kiinnittämiseen toimivien asioiden suuntaan sekä sen seurauksien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tunnistaa omia ja muiden vahvuuksia, toimivia asioita ja hyödyntää niitä myönteisemmän elämän edistämisessä. Opintojakso ohjaa tutustumaan keinoihin, joiden avulla omaa toimintaa voi muokata mielekkäämmän ja merkityksellisemmän elämän suuntaan. Kurssi perustuu positiiviseen psykologiaan, joka on 1990-luvulla kehittynyt psykologian haara. Kun psykologian piirissä tutkittiin sitä ennen toistasataa vuotta sairauksia, positiivinen psykologia puolestaan keskittyy tutkimaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämistä, onnistumista ja kukoistusta.  Lähestymistavan avulla on mahdollista löytää työkaluja hyvän elämän ja työelämän rakentamiseen sekä toimiviin ihmissuhteisiin.

Tavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja havaitsemaan omia ja toisten vahvuuksia sekä keinoja tukea niitä
 • Opit keinoja tukea vahvuuksia sekä välineitä paremman arjen tekemiseen itselle ja toisille
 • Opit vahvistamaan positiivista otetta elämästä
 • Opit positiivisen psykologian perusteita ja tiedät keskeistä siihen liittyvää perustutkimusta

Sisältö ja toteutus:

 • Opintojaksolla opetellaan tietoista ajatusten suuntaamista omaan osaamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ja työskentelyyn. Sen aikana käsitellään ihmisen luonteenvahvuuksia, onnellisuutta sekä resilienssin perusteita ja tutustutaan positiivisen psykologian teoreettiseen taustaan ja siihen kohdistuvaan kritiikkiin. Työskentelyssä tutustut tapoihin, joiden avulla voit soveltaa käytännössä työhön ja yksityiselämään kaikkea ylläolevaa.
 • Opintojaksolla ei ole lähiopetusta eikä verkossa tapahtuvaa ohjausta. Se toteutetaan itsenäisesti verkossa Learn-oppimisalustalla. Kurssilla ei ole tenttiä. Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiin kuitenkin huomioiden toisten osallistujien kommentointia edellyttävät osuudet. Suoritusaikataulussa kannattaa huomioida niiden vaatima aika. Opintojakso ei sisällä samanaikaista osallistumista edellyttäviä ryhmätöitä eikä aikataulutettuja verkkoluentoja. Verkkotallenteiden katselun suosittelemme tietokoneen käyttöä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen aloitus 10.1.2023. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

 • Kurssimateriaalina ovat Learn-alustalle sijoitetut alustukset, äänitallenteet ja muu opetusmateriaali, verkosta löytyvä nimetty verkkomateriaali.
 • Kurssikirjallisuus:
  • Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.). Positiivisen psykologian voima 2014
  • Markku Ojanen. Positiivinen psykologia. 2. uud. p. 2014
  • Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. 2020
  • Krisse Lipponen. Resilienssi arjessa. 1.–2. painos 2020

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.