Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointia ruuasta 3: Terveyttä edistävää ruokaa ikääntyvälle
Opintojakson ajankohta 13.02.2023 - 13.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointia ruuasta 3: Terveyttä edistävää ruokaa ikääntyvälle

13.02.2023 - 13.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Tavoitteena on oppia tuntemaan ikääntymisen vaikutukset ravinnontarpeeseen ja toimintakykyyn, ikääntyneiden ruokasuositukset ja ikääntyvän ruokailun järjestämisen vaihtoehtoja eri tilanteissa.
  • Tavoitteena on oppia menetelmiä, joilla arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa, ravinnon tarpeeseen ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistamaan keinoja vajaa- ja aliravitsemusravitsemustilan korjaamiseen ja parantamiseen sekä terveyttä edistävän ja toimintakykyä ylläpitävän hyvinvointia lisäävän ruokailun järjestämiseen myös erityistilanteissa.

Sisältö:

  • Ikääntymisen aiheuttamat muutosten vaikutus ravinnon tarpeeseen
  • Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemussuositukset
  • Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ruoka
  • Ravinnon tarpeen arviointimenetelmiä ja ali – ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito
  • Ravitsemuksen erityistilanteet ja erityisruokavalioiden toteuttaminen

Edeltävyysehdot

Ravitsemuksen perustietojen hallinta on eduksi opintojaksolla.

Arviointikriteerit

Arviointi:

Opintojaksolla on verkkotenttejä, joiden arviointi 1-5 / hylätty ja keskustelu ja case tehtävä, joissa käytettään vertaisarviointia- ja palautetta.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Verkko-opintojakso. Opiskelu on pääosin itsenäistä, kokonaan aikaan ja paikkaan sitomatonta työskentelyä. Tehtäviä voi tehdä pari tai ryhmätyönä halutessaan. Tentit tehdään itsenäisesti. Voit opiskella ja edetä omaan tahtiin ja laatia oman suoritusaikataulun, opintojakson suorittamiseen on hyvä varata 2-3 kuukautta aikaa.än.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

14.2.-13.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 14.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 29.10.2023.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.