Syksy
Opintojakson nimi Hyvinvointialan venäjää
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 14.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Natalia Bagrova
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointialan venäjää

05.09.2022 - 14.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa toimia venäjän kielellä hyvinvointialan yleisimmistä työtilanteissa
  • Taitotaso: B1

Sisältö:

  • Hyvinvointialan sanasto ja tilanteet, siihen liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitukset. Tieto terveydenhoidosta Venäjällä

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: lukion lyhyt venäjä tai vastaavat taidot. Lähtötaso B1.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu on täysin itsenäistä ja ajasta riippumaton. Kurssin materiaalit Moodlessa.

Opettaja pitää tallennettavan info-luennon verkossa viikolla 36. Sen jälkeen opiskelijat suorittavat kurssin täysin itsenäisesti. Opetuskielet: suomi ja venäjä.

Suoritettavissa ajalla 5.9.2022 – 14.5.2023

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 30 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.