Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 31.08.2021 - 31.12.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 14.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi (nonstop-aloitus)

31.08.2021 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:
 • Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
 • Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
 • Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.
Sisältö:
 • Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
 • Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
 • Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
 • Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
 • Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Arviointikriteerit

Arviointi:

Opintojakson arvosana muodostuu kolmen tentin perusteella. a) osaat käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä b) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä. c) osaat käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapoja

Arviointiasteikko:

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.
 • Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti. 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

• Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Opintojakson lisätiedot

Peruminen:

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Laskutus: Hinta 60 €

Lasku lähetetään sähköpostin liitteenä (pdf) koulutuksen alkamisen jälkeen.Huomioithan, että lasku voi päätyä roskapostiin!

Huomio!

 • Mikäli olet työtön työnhakija tai lomautettuna (koodit 02 ja 03), voit opiskella maksutta Xamkin avoimen AMK:n 1.1.-31.12.2021 välillä alkavia opintoja. 1.1.2022 alkaen laskutus tapahtuu voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Maksuperusteen muutos koskee myös koulutuskokonaisuuksia, jotka jatkuvat vuoden 2022 puolelle. Liitä todistus maksuttomuuden perusteesta ilmoittautumisen yhteyteen. Tähän soveltuu esim. TE-palveluiden Oma asiointi -palvelusta ladattava todistus.
 • Mikäli olet valmistunut Xamkista 1.1.2021 jälkeen, olet oikeutettu kahden (2) vuoden maksuttomaan opinto-oikeuteen avoimessa AMK:ssa. Tällöin sinun tulee liittää ote tutkintotodistuksestasi ilmoittautumisen yhteyteen.