Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi

16.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
 • Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
 • Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö:

 • Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
 • Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
 • Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
 • Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
 • Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.

 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen
 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi
 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
 • käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapoja

Arviointi tenttien perusteella

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ajankohta:

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 2 kk. Ensimmäinen aloitus 17.1.2023.

Työskentely:

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.

Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.

Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

 • Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian
 • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019
 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.