Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi
Opintojakson ajankohta 08.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi

08.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
 • Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
 • Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö:

 • Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
 • Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
 • Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
 • Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
 • Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
 • Osaat käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapojaArviointi tenttien perusteella

Arviointi tenttien perusteella

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Nonstop-opintojakson ensimmäinen aloitus on 8.8.2023. Sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 • Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti. Tentit ilmoitetaan opintojakson Learn-sivuilla.
 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen
 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi
 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

 • Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian
 • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019
 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen: Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.