Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 31.08.2021 - 31.12.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 01.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma

Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi (nonstop-aloitus)

31.08.2021 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa. Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden. Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena. Sisältö: Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia? Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon? Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan? Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin? Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Arviointikriteerit

  • Arviointiasteikko

    1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 

Suomeksi Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti. 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali

• Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit