Kevät
Opintojakson nimi Hyvinvointipalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op
Opintojakson ajankohta 12.01.2024 - 15.04.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Merja Sallinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointipalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op

12.01.2024 - 15.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida toimintaympäristön muutoksia hyvinvointipalveluiden näkökulmasta. Hän osaa hyödyntää suomalaisen väestön hyvinvointiin liittyviä tilastotietoja ja analysoida yksilön, yhteisön ja väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa analysoida käytettävissä olevaa ennakointitietoa suhteessa tulevaisuuden palvelutarpeisiin. Hän kykenee tunnistamaan kehittämiskohteita hyvinvointipalveluissa ja osaa käyttää aiheeseen liittyviä käsitteitä asiantuntevasti.

Sisältö

Hyvinvointipalvelut nyt ja tulevaisuudessa; terveys, hyvinvointi ja elämänlaatu palveluiden lähtökohtana ja tavoitteena; sosioekonomiset ja alueelliset hyvinvointierot ja niiden vaikutus palvelutarpeeseen ja -tuotantoon; toimintaympäristön analyysi; ennakointitieto; megatrendit ja heikot signaalit

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opintojakso, joka on tarkoitettu jo AMK-tutkinnon omaaville.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kontaktiopetus HILL- etäopiskeluympäristössä 12h työjärjestyksen mukaisesti (timeEdit), välitehtävät 2 kpl pienryhmissä ( n 5-6 opiskelijaa /ryhmä).

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.