Syksy
Opintojakson nimi Hyvinvointipassi
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jutta Potila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 25.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointipassi

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija:

  • osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät.
  • osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • Fyysinen aktiivisuus: Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen.
  • Ravinto: Lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruuan määrä.
  • Lepo: Rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys.

Edeltävyysehdot

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/ hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu kurssilla tapahtuu itsenäisesti verkko-opiskeluna

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on avoinna ja mahdollista suorittaa 3.10 – 16.12 välisenä aikana.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.