Kevät
Opintojakson nimi Hyvinvointipassi
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marjut Koskela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 23.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointipassi

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssin oppimistavoitteet:

  • osaa nimetä liikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät
  • osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksenhyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • fyysinen aktiivisuus : fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen
  • ravinto : lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruoan määrä
  • lepo: rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys

Arviointikriteerit

Hyväksytty/ Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa Moodle-alustalla.

Opintojakson tiedot

Oma tietokone ja nettiyhteydet

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).