Kevät
Opintojakson nimi Hyvinvointiteknologia
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Titta Riihimäki ja Taina Heino
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.12.2023 - 12.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointiteknologia

04.03.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

  • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
  • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisällöt:

  • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
  • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
  • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Edeltävyysehdot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen ja toimintamallien sekä ihmiskehon perustoimintojen ymmärtämys toimivat pohjatietona kurssin suorittamiselle.

Arviointikriteerit

Tehtävät ja opintojakso arvioidaan hyväksytty /täydennettävä -asteikolla. Suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Osa opintojakson oppimistehtävistä on suoritettavissa itse valitulla aikataululla, osa oppimistehtävistä vaatii verkkovuorovaikutusta toisten opintojakson opiskelijoiden kanssa ja eteneminen on tällöin sidoksissa kanssaopiskelijoiden etenemiseen. Opintojaksolla ei ole aikaan tarkasti sidottuja osioita. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan toteutusajan sisällä.

Opintojakson tiedot

Tietokone, nettiyhteys.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.