Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Hyvinvointiteknologian perusteet
Opintojakson ajankohta 31.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ella Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.09.2022
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointiteknologian perusteet

31.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija tutustuu hyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin unen, palautumisen, ravitsemuksen ja liikunnan edistämisessä. Opetuksessa huomioidaan yksilön ja hyvinvointi- ja liikunta-alan ammattilaisen näkökulma. Opiskelija tutustuu alan ajankohtaisiin tutkimuksiin.

Sisältö

  • Hyvinvointiteknologian termit tutuksi.
  • Kuluttajille suunnatut hyvinvointisovellukset unen, palautumisen, liikunnan ja ravitsemuksen – viitekehyksessä.
  • Ajankohtainen tutkimusnäyttö hyvinvointisovellusten ja laitteiden hyödyistä hyvinvoinnin edistämisessä.
  • Oma suunnitelma hyvinvointivalmennuksen toteuttamisesta ammattilaisena, hyödyntämällä etävalmennusta.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arvionti asteikolla 0-5.

Arvosana 1:

  • Opiskelija osaa kuvata aihealueen teemat, mutta tarvitsee harjoitusta teemojen ymmärtämiseen liittyvissä asioissa.

Arvosana 3:

  • Opiskelija osoittaa, että ymmärtää aihealueen kokonaisuuden. Ymmärryksen pohjalta opiskelija arvioi ja analysoi aihealueen teemoja.

Arvosana 5:

  • Opiskelija suunnittelee ja organisoi käytännön prosesseja sekä arvioi ja analysoi prosessien toteutusta. Opiskelija esittää kehitysehdotuksia arvioinnin ja analysoinnin pohjalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimistehtävät verkossa.

Kirjallisuus:

  • Kurssilla jaettavat artikkelit aiheesta hyvinvointiteknologia ja liikuntateknologia
  • Moilanen Panu. 2017. JYU. Väitöskirja. Kannustin, koriste ja liikkujan kaveri : tutkimus liikuntateknologian käyttäjyydestä.

Opintojakson tiedot

Kurssi on suunnattu kaikille hyvinvointiteknologiasta ja liikuntateknologiasta kiinnostuneille. Painotus hyvinvoinnin edistämiseen suunnitelluissa sovelluksissa ja laitteissa. Näkökulma kurssilla kuluttaja ja hyvinvointi- ja liikunta-alan ammattilainen. (Kurssilla ei käsitellä terveydenhuollon tai kotihoidon teknologiaa.)

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (PHY001AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.