Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointiteknologian perusteet
Opintojakson ajankohta 01.09.2020 - 30.09.2021
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Janika Tommiska ja Sari Merilampi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.08.2020 - 31.08.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Hyvinvointiteknologian perusteet

01.09.2020 - 30.09.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tietää hyvinvointiteknologian käsitteenä ja ymmärtää sen laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden. Opiskelija tunnistaa teknologian merkityksen hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisessä. Opiskelijalla on valmiudet toimia monialaisessa yhteisössä ja tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja mielenkiinnon kohteitaan.

Sisältö: Hyvinvointiteknologia käsitteenä; robotiikka; pelillisyys; hyötypelit; etäpalvelut; turvallisuusteknologia; terveysteknologia; hyvinvoinnin mittaaminen; esteettömyys; 3D-tulostaminen; potilastietojärjestelmät; tekoäly; medikaalinen teknologia; monialainen yhteistyö; kehittäminen.

 

Arviointikriteerit

Opintojakso koostuu videoluennoista, luentotenteistä ja -tehtävistä, verkossa suoritettavista labraharjoitustöistä sekä lopputentistä. Kaikki harjoitustyöt, luentotentit ja lopputentti pitää suorittaa hyväksytysti. Lopputentti arvioidaan asteikolla 0-5 ja tästä muodostuu kurssiarvosana.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on NONSTOP -toteutus, jonka voi suorittaa itsenäisesti verkossa aikavälillä 1.9.2020-30.9.2021. Ilmoittautuminen NONSTOP -toteutukselle päättyy 31.8.2021.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.  Opintojakso toteutetaan kokonaan Moodle-alustalla. Kaikki luentomateriaali jaetaan Moodle-alustalla.

Opintojakso on moniopettajainen ja eri alojen asiantuntijat ovat valmistelleet kurssin osioita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää hyvinvointiteknologian käsitteenä ja ymmärtää sen laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden. Opiskelija tunnistaa teknologian merkityksen hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisessä. Opiskelijalla on valmiudet toimia monialaisessa yhteisössä ja tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Opiskelijalla on ymmärrystä erilaisista terveys- ja hyvinvointialalla sovellettavista teknologioista kuten robotiikasta, mobiiliteknologiasta ja hyötypeleistä, turvallisuusteknologiasta, tiedon älykkäästä hyödyntämisestä ja (puettavasta) terveysteknologiasta, 3d mallinnuksesta ja tulostuksesta, virtuaalitodellisuudesta sekä erilaisista sähköisistä asiakasjärjestelmistä.

Opettaja esittelee opintojakson suoritusajankohdat Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö:

  • Luennot, luentotentit ja lopputentti 20 h
  • Labraharjoitukset ja itseopiskelu 53 h
  • Tenttiin valmistautuminen 8 h
  • Yhteensä 81 h

Opintojakson lisätiedot

Yhteydenpitotavat opintojakson aikana: opintojakson yhteydenpitotapana käytetään Moodlen viestintätapoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen osoitteesta: avoinamk@samk.fi.

 

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on NONSTOP -toteutus, jonka voi suorittaa itsenäisesti verkossa aikavälillä 1.9.2020-30.9.2021. Ilmoittautuminen NONSTOP -toteutukselle päättyy 31.8.2021.

HUOM! NONSTOP -opintojaksoihin ilmoittautuminen on sitova eikä peruutusoikeutta ole.

Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa ilmoitettuun sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk -sähköpostitili. Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk -sähköpostiin.