Non-stop
Opintojakson nimi ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet
Opintojakson ajankohta 02.01.2023 - 29.12.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maria Maljanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet

02.01.2023 - 29.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla tutustut ICF eli International Classification of Functioning, Disability and Health -luokituksen periaatteisiin ja saat harjoitella ICF -luokituksen käyttöä erilaisten kuntoutujaesimerkkien avulla. Kurssilla tutustut GAS eli Goal Attainment Scaling menetelmän periaatteisiin ja harjoittelet GAS menetelmän avulla kuntoutujan tavoitteiden laatimista sekä tavoitteiden arviointia. Kurssin voit suorittaa itsenäisesti sinulle sopivaan ajankohtaan.

Keskeinen sisältö:

Opiskelija tutustuu verkkokurssilla ICF luokitukseen ja ICF:n merkitykseen osana kliinistä päättelyä. Opiskelija tutustuu ICF luokituksen periaatteisiin sekä saa harjoitusta ICF luokittelun käytöstä kliinisessä työssä. Opiskelija tutustuu GAS-menetelmän perusteisiin ja sen käyttämiseen kliinisessä työssä kuntoutuksen tukena. Opiskelija harjoittelee GAS-tavoitteiden laatimista ja niiden arviointia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus on verkkokurssi, joka sisältää teoriatietoa, käytännön esimerkkejä, videoita, välikokeita ja tehtäviä. Opiskelija suorittaa itsenäisesti kurssia oman aikataulun mukaisesti. Kurssi ei sisällä kontaktiopetusta verkossa.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.