Kevät
Opintojakson nimi Ihmisen toiminta arjessa (nonstop)
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tanja Hilli-Harju
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ihmisen toiminta arjessa (nonstop)

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään ihmisen arjen toimintaa, sen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tilannesidonnaisia tekijöitä sekä toimintaterapiaa arjen toiminnan tukemisessa. Opintojakson suoritettuasi tiedät mistä tekijöistä arjen toiminta koostuu, miten ympäristö ja tehtävä vaikuttaa ihmisen arjen toimintaan, mitä toimintaterapia on ja kuinka toimintaterapiassa mahdollistetaan ihmisen arjen toimintaa hänen omassa toimintaympäristössään. Sisältö

  • transaktionaalinen toiminnan malli
  • OTIPM-malli

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu itsenäisestä opiskelusta verkkoalustalla. Opintomateriaalit ovat saatavissa Digikampuksen Moodlen kautta. Tentit voit tehdä yhteensä kolme kertaa, itsellesi sopivana ajankohtana.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle otetaan mukaan 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 9.1.2023-31.7.2023. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 18.6.2023. Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 52 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.